Tietoa tulkista

Olen Kirsi Önk, puhevammaisten tulkki Ylöjärveltä.

Olen suorittanut puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon Espoon Omniassa ja olen valmistunut tulkiksi vuonna 2010.

Minulla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, toimin aikaisemmin kehitysvammaisten hoitajana 20 v. Minulla on tietoa/taitoa kehitysvammaisista ja autismista.Olen osallistunut erilaisiin kommunikointiin liittyviin koulutuksiin esimerkiksi :

 • Kommunikointikansion käytön ohjaus, Taike-taulusto, Talking Mats-keskustelumatto, Kosketus kommunikoinnin työvälineenä, Sillalla -På Bron seminaarit, Aistihäiriöiden vaikutus käyttäytymiseen, Mikroilmeet ja-eleet, Selkokirjoittamisen kurssi, Tuettu keskustelu ja asiakkaan kohtaaminen. Oiva-projektiin (vuorovaikutusmalli) osallistuminen v.2005-2007.

Toimin puhevammaisten tulkkina Pirkanmaan alueella

Henkilöille joilla on

 • afasia
 • aivovamma
 • autismi
 • CP-vamma
 • dysartria
 • etenevä neurologinen sairaus(lihassairaudet)
 • kehitysvamma
 • kielellinen erityisvaikeus

Tulkkina

 • olen perehtynyt puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin
 • olen perehtynyt erilaisiin sairauksiin ja vammoihin jotka vaikuttavat kommunikointiin.
 • välitän puhevammaisen henkilön ilmaisut puhekielellä keskustelukumpanille. Mukautan keskustelukumppanin ilmaisut puhevammaisen henkilön ymmärtämään muotoon, käyttämällä esimerkiksi kuvia, tukiviittomia, selkokieltä ja kirjoittamista.
 • tuen puhevammaista henkilöä kommunikoinnissa


Käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja

 • kuvat
 • aakkostaulu
 • piirtäminen ja kirjoittaminen
 • viestin laajennus kehonkielestä, ilmeistä ja eleistä
 • epäselvän puheen selvennys/toisto
 • selkokielen käyttö
 • tukiviittomat
 • kommunikointikansiot
 • erilaiset kommunikointilaitteet
 • Grid ohjelmat, Taike taulusto, GoTalk Now


Puhevammaisten tulkki noudattaa ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta.

www.puhevammaistentulkit.fi/tietoa-meista/tulkin-ammattieettinen-saannosto/