TULKKAUSPOLKU 
Puhevammaisten tulkkauspalvelut: tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta 

Olen Kirsi Önk, puhevammaisten tulkki Ylöjärveltä. 

Olen suorittanut puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon ja olen valmistunut tulkiksi vuonna 2010. Minulla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, toimin aikaisemmin kehitysvammaisten hoitajana 20 v. Minulla on tietoa/taitoa kehitysvammaisista ja autismista.

 • Lisäksi olen osallistunut erilaisiin kommunikointiin liittyviin koulutuksiin :
 • Kommunikointikansion käytön ohjaus, Taike-taulusto, Talking Mats-keskustelumatto, Kosketus kommunikoinnin työvälineenä, Sillalla -På Bron seminaarit, Aistihäiriöiden vaikutus käyttäytymiseen, Mikroilmeet ja-eleet, Selkokirjoittamisen kurssi, Tuettu keskustelu ja asiakkaan kohtaaminen. Oiva-projektiin (vuorovaikutusmalli) osallistuminen v.2005-2007.

Olen perustanut yritykseni vuonna 2010 ja toimin Kelan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajana läntisellä alueella Pirkanmaalla. Asiakkaina ovat myös mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset.

Tarjoan puhevammaisten tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta 

Pirkanmaan alueelle lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Henkilöille joilla on

 • afasia
 • aivovamma
 • autismi
 • CP-vamma
 • dysartria
 • etenevä neurologinen sairaus(lihassairaudet)
 • kehitysvamma
 • kielellinen erityisvaikeus

Käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja esimerkiksi:

 • kuvat
 • aakkostaulu
 • piirtäminen ja kirjoittaminen
 • viestin laajennus kehonkielestä, ilmeistä ja eleistä
 • epäselvän puheen selvennys/toisto
 • selkokielen käyttö
 • tukiviittomat
 • kommunikointikansiot
 • erilaiset kommunikointilaitteet
 • Grid ohjelmat, Taike taulusto, GoTalk Now

Noudatan puhevammaisten tulkin ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta. 

Vuorovaikutus

Meillä kaikilla on tarve olla vuorovaikutuksessa .Toimiva vuorovaikutus lähtee siitä, että ihmiset ovat aidosti läsnä toisilleen ja ovat kiinnostuneita toisistaan. Yhteisten, onnistuneiden vuorovaikutuskokemusten kautta löydämme yhteisen kielen ja ymmärrämme toisiamme paremmin. 

Puhevammaisten tulkki tukee puhevammaista vuorovaikutukseen sekä kannustaa ja ohjaa lähihenkilöitä kommunikoimaan puhevammaisen kanssa.

Muut palvelut

Kommunikaatio-ohjaus

Annan kommunikointikeinojen ohjausta puhevammaisille ja hänen lähihenkilöilleen esim. kommunikointikansioiden käyttö, kuvien käyttö, tukiviittomat, sanalistat, piirtäminen, kirjoittaminen jne.

Ota yhteyttä, jos tarvitset näihin ohjausta. Yhteystiedot