TULKKAUSPOLKU 

Muut palvelut

Kommunikaatio-ohjaus

Annan kommunikointikeinojen ohjausta puhevammaisille ja hänen lähihenkilöilleen esim. kommunikointikansioiden käyttö, kuvien käyttö, tukiviittomat, sanalistat, piirtäminen, kirjoittaminen jne.

Ota yhteyttä, jos tarvitset näihin ohjausta.