TULKKAUSPOLKU

Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa.


Oikeus tulkkauspalveluun

 Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä
 • joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla
 • jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino
 • joka vammansa vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista

Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää, esimerkiksi

 • harrastamiseen tai virkistykseen (esim.kerhot, konsertit, teatteri, keikat, juhlat)

 • asiointiin
 • työssä käymiseen
 • päivätoimintaan
 • epäselvän puheen selventäminen
 • erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen (puhevammainen henkilö tekee yhdessä tulkin kanssa)
 • puhelimella soittaminen
 • tekstiviestien kirjoittaminen ja lukeminen
 • postin lukeminen
 • ulkomaanmatkalle/työ ja vapaa-aika
 • opiskeluun 

Miten haen tulkkauspalvelua

Vammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haetaan erikseen.

Tästä lisätietoa => https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-hae-oikeuttaTulkin tilaaminen

Läntinen alue/Pirkanmaa

puhelin: 020 634 4811 (soitto sekä tekstiviestit)

sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

verkkotilauslomake: https://securemail.kela.fi/vatu-verkkotilaus

 • Ma-pe klo 7.30-20.00
 • La klo 8.00-15.00Jos kyseessä on hätätilanne ja tarvitset tulkkia, niin voit ottaa suoraan tulkkiin yhteyttä puh. 0407460540

=> Hätätilanne tarkoittaa tilannetta, joka uhkaa omaa tai lähisukulaisen henkeä, omaisuutta tai turvallisuutta.