TULKKAUSPOLKU

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Tulkkauspolku on vuonna 2010 perustettu Ylöjärveläinen yritys. Yritys on Kelan sopimuskumppani. Asiakkaina ovat myös Pirkanmaan hyvinvointialueen toimipisteet.

Tulkkauspalvelu on käytettävissä myös kiireellisiin hätätilanteisiin kaikkina vuorokauden aikoina.

 • Hätätilanne tarkoittaa tilannetta, joka uhkaa omaa tai lähisukulaisen henkeä, omaisuutta tai turvallisuutta.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa laadukasta ja yksilöllistä tulkkausta.Olen Kirsi Önk, puhevammaisten tulkki Ylöjärveltä.

 • Olen suorittanut puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon Espoon Omniassa ja olen valmistunut tulkiksi vuonna 2010.
 • Olen toiminut päätoimisena tulkkina vuodesta 2010.
 • Minulla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, aikaisemmin toimin kehitysvammaisten hoitajana 20 v.

Olen iloinen, huumorintajuinen ja joustava. Otan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointimenetelmät. Toimin kommunikoinnintukena ja huolehdin, että asiakkaan itsemääräämisoikeus toteutuu.Koulutuksen lisäksi olen osallistunut erilaisiin kommunikointiin liittyviin koulutuksiin esimerkiksi :

 • Kommunikointikansion käytön ohjaus
 • Taike-taulusto
 • DialoQ Talk
 • Talking Mats-keskustelumatto
 • Kosketus kommunikoinnin työvälineenä
 • Sillalla -På Bron seminaarit
 • Aistihäiriöiden vaikutus käyttäytymiseen
 • Mikroilmeet ja-eleet
 • Selkokirjoittamisen kurssi
 • Tuettu keskustelu ja asiakkaan kohtaaminen
 • Oiva-projektiin (vuorovaikutusmalli) osallistuminen v.2005-2007.

Toimin puhevammaisten tulkkina Pirkanmaan alueella

Henkilöille joilla on

 • afasia
 • aivovamma
 • autismi
 • CP-vamma
 • dysartria
 • etenevä neurologinen sairaus(lihassairaudet)
 • kehitysvamma
 • kielellinen erityisvaikeus

Käytän puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja

 • kuvat
 • aakkostaulu
 • piirtäminen ja kirjoittaminen
 • viestin laajennus kehonkielestä, ilmeistä ja eleistä
 • epäselvän puheen selvennys ja toisto
 • selkokielen käyttö
 • tukiviittomat
 • kommunikointikansiot
 • erilaiset kommunikointilaitteet
 • Grid ohjelmat, Taike taulusto, GoTalk Now

Puhevammaisten tulkkina noudatan ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta.