TULKKAUSPOLKU

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Tulkkauspolku on perustettu v. 2010 ja se toimii Kelan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajana Pirkanmaalla. Asiakkaina ovat myös mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset. Olemme käytettävissä myös kiireellisiin hätätilanteisiin kaikkina vuorokauden aikoina.

Tulkkauspolun puhevammaisten tulkkina toimii Kirsi Önk =>Tietoa tulkista


Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa


Oikeus tulkkauspalveluun

 Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä
 • joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla
 • jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino
 • joka vammansa vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista

Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää

 • harrastamiseen tai virkistykseen (esim.kerhot, konsertit, teatteri, keikat, juhlat)

 • asiointiin
 • työssä käymiseen, päivätoimintaan
 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi ja puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen (puhevammainen henkilö tekee yhdessä tulkin kanssa)
 • viestin tulkkaaminen puhelimitse keskustelukumppanille
 • ulkomaanmatkalle/työ ja vapaa-aika
 • opiskeluun 

Miten haen tulkkauspalvelua

Vammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haetaan erikseen. 

Tulkin tilaaminen

Läntinen alue/Pirkanmaa

puhelin: 020 634 4811 (soitto sekä tekstiviestit)

sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

verkkotilauslomake: https://securemail.kela.fi/vatu-verkkotilaus

 • Ma-pe klo 7.30-20.00
 • La klo 8.00-15.00


Jos kyseessä on hätätilanne ja tarvitset tulkkia, niin voit ottaa suoraan tulkkiin yhteyttä puh. 0407460540

Hätätilanne tarkoittaa tilannetta, joka uhkaa omaa tai lähisukulaisen henkeä, omaisuutta tai turvallisuutta.