TULKKAUSPOLKU
Puhevammaisten tulkkauspalvelut: tulkkausta ja kommunikaatio-ohjausta 

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa.

Oikeus tulkkauspalveluun

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta vahvistettiin vuonna 2010. Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja jolla on käytössääntoimiva kommunikointikeino ja joka vammansa vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista.

Puhevammaisen henkilön tulee tulla kuulluksi ja ymmärretyksi kaikissa tilanteissa. Hänellä on oikeus osallistua ja olla kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa.

Kelan tehtävä on järjestää tulkkauspalvelut palveluun oikeutetulle henkilölle, jos hän ei saa riittävää ja sopivaa tulkkausta muun lain nojalla. Tällaisia muita lakeja ovat esimerkiksi perusopetuslaki, potilaslaki, asiakaslaki ja hallintolaki www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-muu-kuin-kelan-tulkkaus

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Lisätunteja saa, jos siihen on perusteltu tarve www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-lisatunnit Tulkkauspalvelua voi saada myös ulkomaanmatkalle.

Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta

Puhevammaisten tulkki tukee puhevammaista henkilöä kommunikoinnissa.

Kirsi Önk / 040-7460540
Kirsi Önk / 040-7460540

Olen Kirsi Önk, puhevammaisten tulkki Ylöjärveltä.

Olen suorittanut puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon ja olen valmistunut tulkiksi vuonna 2010. Minulla on pitkä työkokemus kehitysvamma-alalta, toimin aikaisemmin kehitysvammaisten hoitajana 20 v. Minulla on tietoa/taitoa kehitysvammaisista ja autismista.

Puhevammaisten tulkkina olen perehtynyt puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin sekä siihen, miten erilaiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kommunikointiin. Välitän puhevammaisen henkilön ilmaisut puhekielellä keskustelukumpanille. Mukauttaen keskustelukumppanin ilmaisut puhevammaisen henkilön ymmärtämään muotoon käyttämällä esimerkiksi kuvia, tukiviittomia, selkokieltä ja kirjoittamista.   

Lisää tietoa tulkista Kirsi Önk  ===>  Tietoa meistä !

Puhevammaisten tulkki noudattaa ammattisäännöstöä ja vaitiolovelvollisuutta. 

Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää

 • harrastamiseen tai virkistykseen
 • asiointiin
 • työssä käymiseen
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi ja puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen (puhevammainen henkilö tekee yhdessä tulkin kanssa)
 • viestin tulkkaaminen puhelimitse puhevammaisen henkilön keskustelukumppanille
 • ulkomaanmatkalle (työ, vapaa-aika) 

Miten haen tulkkauspalvelua

Vammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan lausunto tai muun asiantuntijan, kuten esim. puheterapeutin lausunto.  

Voit tulostaa hakemus- ja asiakasprofiililomakkeet verkosta . Saat lomakkeita myös Kelan palvelupisteistä. Postita hakemus Vammaisten tulkkauspalvelukeskukseen tai jätä se mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haetaan erikseen. 

Tulkkilista


Jos haluat tulkkilistan

Tulkkilista on lista tulkeista, joille tilauksesi pyritään välittämään. Voit valita, haluatko käyttää tulkkilistaa vai et. Laadit listan yhteistyössä Kelan kanssa.

Tulkkilistan tarkoitus on varmistaa, että saat laadukasta, kokonaisvaltaista ja toimivaa tulkkauspalvelua. Siksi listaa ei muodosteta tilauskohtaisesti.

Voit halutessasi poistaa tai lisätä tulkkeja listalle.

===> www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-tulkkilista

Jos et halua tulkkilistaa

Jos et halua tulkkilistaa, sinulle välitetään sopiva tulkki läheltä paikkaa, jossa tarvitset tulkkausta.

Jos tarvitset tulkkia erityisen läheiseen perhetapahtumaan, voit itse ehdottaa tulkkia. 

Erityisen läheisiä perhetapahtumia ovat esimerkiksi:

 • omat tai lähisukulaisen häät
 • lähisukulaisen hautajaiset
 • oman lapsen kastetilaisuus


Tulkin tilaaminen


01.01.2018 alkaen tilaat tulkin Läntiseltä alueelta(Pirkanmaa):

puhelin:  020 634 4811   (soitto sekä tekstiviestit) 

sähköposti:  vatu.lantinen@kela.fi

Tulkkauspalvelukeskus palvelee 

 • Ma-pe klo 7.30-20.00 
 • La klo 8.00-15.00  
Huom ! Hätätilanteessa voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkauspalvelun tuottajaan tai tulkkiin.