TULKKAUSPOLKU

Puhevammaisten tulkkauspalvelut

Tulkkauspolku on perustettu v. 2010 ja se toimii Kelan vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajana Pirkanmaalla. Asiakkaina ovat myös mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja terveyskeskukset.

Tulkkauspolun puhevammaisten tulkkina toimii

Kirsi Önk => Tietoa tulkista

Tulkkauspalvelun tavoitteena on, että puhevammainen henkilö tulee kuulluksi kaikissa tilanteissa.

Oikeus tulkkauspalveluun

 Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä
 • joka pystyy ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla
 • jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino
 • joka vammansa vuoksi ei pysty suoriutumaan päivittäisistä kommunikointitilanteista

Tulkkauspalvelu on käyttäjälle maksutonta.

Mihin tulkkauspalvelua voi käyttää

 • harrastamiseen tai virkistykseen

 • asiointiin
 • työssä käymiseen,päivätoimintaan
 • yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi ja puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • erilaisten tekstien ja lomakkeiden sisällön selventäminen ja täyttäminen (puhevammainen henkilö tekee yhdessä tulkin kanssa)
 • viestin tulkkaaminen puhelimitse puhevammaisen henkilön keskustelukumppanille
 • ulkomaanmatkalle/työ ja vapaa-aika
 • opiskeluun perusopintojen jälkeen

Miten haen tulkkauspalvelua

Vammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan kerran. Lisätunteja, opiskelutulkkausta, etätulkkausta ja tulkkauspalvelua ulkomaanmatkalle haetaan erikseen. 


Tulkin tilaaminen

Läntinen alue/Pirkanmaa

puhelin: 020 634 4811 (soitto sekä tekstiviestit)

sähköposti: vatu.lantinen@kela.fi

verkkotilauslomake: https://securemail.kela.fi/vatu-verkkotilaus

 • Ma-pe klo 7.30-20.00
 • La klo 8.00-15.00

Huom ! Hätätilanteessa ota yhteyttä suoraan tulkkauspalvelun tuottajaan tai tulkkiin
puh. 040-7460540/Tulkkauspolku